Digitalizacija i mikrofilmiranje dokumentacije

FILMOTEKA d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo u digitalizaciji dokumentacije, gdje skeniranjem velikog volumena dokumenata, dokumente iz papira ili s mikrofilma pretvaramo u digitalne formate, te na taj način korisnici usluga dobivaju digitalne dokumente i smanjuju upotrebu papirnatih dokumenata u svojim poslovnim procesima.

Zahtjevi za povećanjem učinkovitosti poslovnih procesa doveli su do toga da je danas razmjena poslovnih informacija u konvencionalnom obliku (nestrukturirane informacije na papiru) postala skupa. S tog aspekta dokumenti se iz konvencionalnih oblika (u papiru, na mikrofilmu) konvertiraju u digitalni oblik.

Po izvršenoj pretvorbi dokumenata, s obzirom da su dokumenti izvori važnih poslovnih informacija, dodatnim obradama i prema definiranim zahtjevima, Vaše dokumente pretvaramo u vrijedne poslovne informacije ili u arhivske informacijske pakete prilagođene za Vaš Dokumentacijski sustav.

Dokumenti koji imaju duge rokove čuvanja, a u digitalnom su obliku nužno je stalno migrirati kako iz praktičnih, a tako i iz zakonskih razloga, kako bi se dokumenti i informacije sa dokumenata sačuvali. Kako frekvencija potrebe raspoloživosti takvih dokumenta vremenom pada, onda troškovi migracije se znatno povećavaju, tako da dokumente u digitalnom obliku, sa dugim rokovima čuvanja po Vašemu zahtjevu, konzerviramo na mikrofilm.

Web-pismohrana i čuvanje dokumentacije u papiru i mikrofilmu

FILMOTEKA d.o.o. raspolaže sustavom „e-pismohran“ čime našim korisnicima omogućavamo pohranjivanje digitalne dokumentacije, kao i pristup pohranjenim digitalnim dokumentima.

Dokumenti u digitalnom obliku se pohranjuju i troškovi pohrane dokumenata u digitalnom obliku su puno niži u odnosu na pohranjivanje dokumenata u papirnatom obliku, kao i brzina raspoloživosti i sigurnosti dokumenta, čime se značajno ostvaruju uštede i smanjuju operativni rizici.

Dokumenti u papiru, koji su digitalizirani ili koji nisu , a koji se iz zakonskih ili drugih razloga moraju čuvati u određenim rokovima čuvanja, do odluke imatelja dokumentacije o daljnjem postupanju s dokumentacijom, čuvaju se u prostoru Filmoteke d.o.o., opremljenom za čuvanje dokumentacije, te omogućavamo dohvat dokumenata u papiru za vrijeme čuvanja.

Fotografija

U sastavu društva FILMOTEKA d.o.o. djeluje fotografska radnja s dugogodišnjom tradicijom – FOTOREKLAM.

Radnja se na istoj lokaciji nalazi već gotovo 100 godina, a od 1961. godine mijenja naziv iz zanatske radnje Fotoatelje „KORZO“ u „FOTOREKLAM“ atelje za umjetničku, tehničku i dokumentarnu fotografiju.Fotografije se iz digitalnih zapisa izrađuju klasičnim foto-kemijskim postupkom i kvalitetom u potpunosti odgovaraju klasičnim fotografijama.

Stranica: www.fotoreklam.net
Fotografije Fotografije Fotografije Fotografije

Kvaliteta i sigurnost

Posebnu pozornost posvećujemo kvaliteti usluga, kao i informacijskoj sigurnosti. Osim zadovoljenih zahtjeva kroz tehničke norme, suradnjom s eminentnim proizvođačima tehnologije, usmjereni smo i na stalno usavršavanje poslovnih procesa i podizanju kvalitete naših usluga. Kroz poslovne procese implementirana je i informacijska sigurnost, tako da je integriran sustav upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, a rezultat je posjedovanje certifikata.

Kontakt

Uprava

E filmoteka@filmoteka.hr
T +385 31 20 84 13
F +385 31 20 84 17
A Franje Krežme 11, Osijek

Sustavi za arhiviranje

E dm.sustavi@filmoteka.hr
T +385 31 20 84 13
F +385 31 20 84 17
M +385 91 22 08 413
A Franje Krežme 11, Osijek

Fotoreklam

E fotoreklam@filmoteka.hr
T +385 31 21 46 86
F +385 31 21 46 86
A Kapucinska 39, Osijek